Not Değerlendirme
Başarı notu 100 üzerinden test puanları değerlendirilerek belirlenir. Bir dersteki durum başarı notuna göre belirlenir. Başarı notu, yarıyıl boyunca yapılan çalışmalardan elde edilen yarıyıl başarı notunun ve yarıyıl sonunda yapılan genel sınavlardan elde edilen başarı notunun ortak değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem boyunca yapılan çalışmalar, derse ve uygulamaya, saha çalışmasına, uygulama, ödev, proje, staj, atölye, seminer, laboratuar ve benzeri çalışmalara devam eder. Öğrenci yarıyıl başarı notunu belirleyen bu çalışmalar, akademik takvimde belirtilen geçen hafta vize sınavı ile belli oranda değerlendirilebilir. Genel sınavın ders başarı puanına etkisi en az% 40 ve en fazla% 60 olabilir. Dersin ilk iki haftasında, dersten sorumlu öğretim üyesi, öğrenciler tarafından sömestrde yapılan çalışmaların uygulama türüne ek olarak, yarıyıl başarı notu ve genel sınavların başarı notuna etki oranlarını ilan eder. .

Başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Nispi değerlendirmede, dersi alan tüm öğrencilerin ders başarı puanlarının aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır. Bağıl değerlendirme sisteminin uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

Mektup Notu ve Not Puanları aşağıdaki gibi belirlenir:

Ders Notu Puanları
         AA 4,00
         BA 3,50
         BB 3,00
         CB 2,50
         CC 2,00
         DC 1,50
         1,00 DD
         FD 0,50
         0,00 FF

Kodlar
a) S: Kredisiz derslerde başarılı,
b) U: Kredisiz derslerde başarısız,
c) P: Birinci yarıyıl sonunda verilen yıllık derslerde başarılı,
d) EX: Üniversite tarafından yapılan muafiyet sınavında başarılı olmak,
e) NI: Ağırlıklı ortalama dışındaki ders notları,
f) NA: Başarısız olmaları nedeniyle, öğrenciler düzenli olarak derslere katılamadıklarından veya genel sınava girmek için ders uygulamalarının gerekliliklerini yerine getirmediklerinden,
g) T: Transfer kursu notu.
Aşağıdaki notlardan birini AA, BA, BB, CB, CC, S ve EX olan öğrenciler başarılı sayılır. Bir veya birkaç dersten DC veya DD notu almış olanların, akademik ortalamaları 2.00 ve üzeri olan kayıtlı oldukları yarıyıldaki dersleri tamamlamaları şartıyla başarılı oldukları kabul edilir. “T”, transfer edilen öğrencilerin diğer bölüm ve üniversitelerden aldıkları ders notunu ifade eder ve eşdeğeri, Bölüm Başkanı'nın tavsiyesi üzerine Fakülte / Okul Kurulu tarafından kabul edilir. GPA hesaplamalarına dahil edilmemiştir.
Son Güncelleme Tarihi:17.08.2020