Beceri ve Yetkinlikler
  1. Kişisel hizmet sektöründe kalifiye personelin yerini ve önemini anlayabilmeli
  2. Koordineli ve uyumlu çalışmalı
  3. Bir sorunun çözümü için farklı düşünce yapısına sahip ve çözüm odaklı olabilmeli
  4. Sorunun giderilmesinde pratik olabilmeli
  5. Takım çalışmasında uyumu bozmadan çalışabilmeli
  6. Sorumluluk sahibi olabilmeli
  7. Alanında edindiği bilgi ve becerileri sahada kullanabilmeli 
  8. En az bir yabancı dile hakim olmalı
Son Güncelleme Tarihi:17.08.2020