GZFT Analizi

Güçlü Yanlar

Niğde Üniversitesi tarafından Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu eğitim programlarının desteklenmesi 
Ders programlarının güncel gelişmeler doğrultusunda uygulanması 
Fiziki şartların uygun olması 
Mezunlarımızın kendi alanlarında gösterdikleri performansa bağlı olarak sektörde tercih edilmeleri 
Ulaşımdaki kolaylıklar 
İkili öğretim 
Alanında gerekli yetkinliğe sahip akademik kadronun varlığı 

Zayıf Yanlar 

Sanayi ve ticaret çevreleriyle işbirliğindeki eksiklikler 
Öğretim elamanlarının yabancı dil yetersizliği 
Öğrencilerin yeterince yabancı dil bilmemesi 
İdari personelin yeterli olmaması 

Fırsatlar

Üniversitemiz ve Yüksekokulumuz yönetimin tüm gelişme ve fırsatlarda destek vermesi 
Yüksekokulumuzun üniversite-sanayi işbirliğini geliştirme imkanlarına sahip olması 
Yüksekokul ve diğer üniversite öğretim elamanları arasındaki ilişkinin yeterli olması 
Yüksekokul öğretim elemanlarının tecrübe ve yeteneğinin yeterli olması 
Çağın ve teknolojinin gelişimine uyum sağlayacak yeni programlar açma girişimleri 
Üniversitemizin Strateji Planının getireceği ileriye dönük misyon ve vizyonumuz 
Yüksekokulumuzun çok sayıda programı kaldırabilecek potansiyele sahip olması

Tehditler

Öğrencilerimizin sosyo-ekonomik profillerinin düşük olması 
Öğrencilerimizi motive edecek dikey geçiş kontenjanlarının az olması ve kontenjanların artırılmaması 

Aşçılık mesleğine verilen önemin az olması

İstihdam sorunun mezunlarımızı olumsuz yönde etkilemesi 
Son Güncelleme Tarihi:20.10.2023