Program Çıktıları

PÇ-1    Aşçılık mesleği ile ilgili temel kavramları, kuramları ve yeni akımları hakkında bilgi sahibi olur.

PÇ-2    Aşçılık mesleği alanındaki yasal düzenlemeler, gıda mevzuatı ve meslek standartları hakkında bilgi sahibi olur.

PÇ-3    Yiyecek içecek işletmelerinde gerçekleştirilen pasta, çikolata, ekmek, tatlı, yemek vb. mutfak ürünlerinin uluslararası tekniklere uygun bir biçimde üretimini gerçekleştirip süsleme tekniklerini uygular.

PÇ-4    Mutfak planlaması nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi olur. Çeşitli mutfakların tasarımı hakkında bilgi sahibi olur. Araç gereç ve ekipmanların kullanımını ve bakımını konularında farkındalık sahibi olur.

PÇ-5    En az bir yabancı dili, Avrupa Dil Portföyü A2 düzeyinde bilgi sahibi olur ve mesleki İngilizce konusunda yeterli bilgiye sahip olarak sektörde uygular.

PÇ-6    Okulda ve staj çalışmalarında edindiği teorik ve pratik bilgileri sektörde rahatlıkla uygular.

PÇ-7    Yiyecek içecek işletmelerine yönelik bilimsel ve kültürel etkinlikleri yakından takip eder, bilgi ve iletişim teknolojilerine hakim olur ve uygular.

PÇ-8    Yiyecek içecek sektöründeki ekonomik değişiklikleri ve dalgalanmaları takip ederek piyasa ekonomisine yön verebilir.

PÇ-9    Kriz yönetimini bilir, mutfaklarda iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olur ve iş kazalarında temel ilk yardım bilgilerini uygular.

PÇ-10  İletişim gücü yüksektir ve ekip çalışmasına uyum sağlar. Ulusal ve etik değerlere bağlıdır, yaptığı çalışmalarda bu değerlere özen gösterir. Mesleği ile ilgili yenilikleri sürekli takip eder ve kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olur. Girişimcilik faaliyetlerini kriz yönetimini etkin bir şekilde yürütür.

PÇ-11  Beslenme ilkeleri, gıda bilimi ve gıda muhafaza teknikleri hakkında bilgi sahibi olur ve alanında uygular.

PÇ-12  Yiyecek içecek işletmelerinde yapılan menü planlama, menü kontrolü ve analizi yapar. Gıda üretimi, mutfak hizmetleri yönetimi, servis hizmetleri uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur ve bu uygulamalarda aktif görev alır.

PÇ-13  Catering organizasyonlarında ekip elemanı olarak takım çalışmasına katılır. Ziyafet ve toplu yiyecek içecek organizasyonlarının (gala, banket, kokteyl vb.) prosedürlerini bilir ve bu organizasyonlarda ekip elemanı olarak görev alır. Kurum beslenmesi ve mutfak yönetimi uygulamalarına katkı sağlar.

PÇ-14  Türk ve dünya mutfaklarının kültürel yapısı ve tarihi, pişirme ve kesim teknikleri, alternatif mutfaklar ve yeni akımlar hakkında bilgi sahibi olur.

PÇ-15  Ulusal ve uluslararası gıda güvenliği ve hijyen standartları hakkında bilgi sahibi olur ve alanında uygular.


Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023